30‏/12‏/2011

قــصـــــائــــــده

يـــــالـــحـــظ قــصـــــائــــــده ...
تــنتشــــي بيــــن شعــــاع أنــاملـــه ..
تـتراقــــص علـــى دقــــات قــلبـــه الــحالــــمــــه ..
تـشــدوا علــى لحـــن حــروفــه الــعــاشقــــة..
تــتمــايـــل عـلــى نـغــم قــوافـيــه النــاعســـه ..
يــــــــــــــالـــحـــظ قــصـــــائــــــده..
لــيتنـــي كــنـــت قــصيــدتـــــه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق